ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ

Η μεταφορά κατοικίδιων στις πτήσεις, επιτρέπεται μόνο μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και μόνο με ειδικό κλουβί μεταφοράς.

  • Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του κλουβιού μεταφοράς*:  55cmx 40cmx 20cm(μήκος x ύψος x πλάτος)
  • Συνολικό Βάρος (κατοικίδιο με κλουβί): έως 8kg
  • Αποδεκτά κατοικίδια: Σκύλος, Γάτα.

*Το ειδικό κλουβί μεταφοράς θα πρέπει να το έχετε προμηθευτεί οι ίδιοι, δεν παρέχεται από την εταιρεία.

Επιτρέπεται η μεταφορά ενός κατοικίδιου ανά επιβάτη. Σε περίπτωση που ο ίδιος επιβάτης επιθυμεί να μεταφέρει 2 κατοικίδια (2 γάτες ή 2 σκύλους/ δεν επιτρέπεται 1 γάτα και 1 σκύλος), βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά τους είναι να βρίσκονται στο ίδιο κλουβί με επαρκή χώρο και για τα δύο, να μην ξεπερνάνε στο σύνολο τα 8 κιλά μαζί με το κλουβί μεταφοράς καθώς και να είναι εξοικειωμένα μεταξύ τους.

Η επιβεβαίωση ή μη της κράτησης χώρου για το κατοικίδιό σας, εξαρτάται από το επιτρεπόμενο όριο μεταφοράς κατοικίδιου εντός καμπίνας. O μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κατοικίδιων ανά πτήση, ορίζεται σε 3.

Χρεώσεις μεταφοράς κατοικίδιου στο δίκτυο Υδατοδρομίων: 20,00 € ανά πτήση

Σε περίπτωση που αγοραστεί η υπηρεσία μεταφοράς κατοικιδίου και για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί το εισιτήριο από τον επιβάτη, το κόστος της υπηρεσίας είναι μη επιστρέψιμο.

Η αγορά της υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

  • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellenic Seaplanes, τηλ. +30210 6401030
  • Στα desks της Hellenic Seaplanes στα Υδατοδρόμια της χώρας