ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Εάν χρειάζεστε ειδική βοήθεια θα πρέπει να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ειδικές προϋποθέσεις μεταφοράς των προσώπων αυτών επικοινωνήστε μαζί μας ή με εξουσιοδοτημένο ταξιδιωτικό μας πράκτορα.

Ειδικές κατηγορίες επιβατών:

1. Εγκυμονούσες

 • Μέχρι την 25η εβδομάδα της κυήσεως: Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή δεν απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά.
 • Μεταξύ της 26ης και της 34ης εβδομάδας της κυήσεως: Χρειάζεστε ιατρικό πιστοποιητικό από τον γιατρό σας για την κατάσταση της υγείας σας, καθώς και για τη δυνατότητα να ταξιδέψετε αεροπορικώς. Το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να παραδώσετε στην εταιρεία μας.
 • Από τη 35η εβδομάδα κυήσεως: Οι εγκυμονούσες δεν μπορούν να ταξιδέψουν με υδροπλάνο.

2. Ταξίδι με Βρέφη

Βρέφη θεωρούνται τα παιδιά που μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού δεν έχουν κλείσει τα δύο (2) έτη.

Όροι αποδοχής/περιορισμοί:

 • Βρέφη έως επτά (7) ημερών δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν, εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, οι γονείς θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση καλής υγείας του βρέφους από τον μαιευτήρα-γιατρό.
 • Επιτρέπεται ένα (1) βρέφος ανά συνοδό ηλικίας άνω των 15 ετών.
 • Αποτελεί ευθύνη του γονέα/κηδεμόνα να έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας για το βρέφος, καθώς και όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται για τον εκάστοτε προορισμό (π.χ. VISA/διαβατήριο κτλ.).
 • Το βρέφος ταξιδεύει μόνο στην αγκαλιά του γονέα-κηδεμόνα του και δικαιολογείται η μεταφορά μίας χειραποσκευής έως 6kg με τα απαραίτητα για τη διατροφή και υγιεινή του. Μπορεί να υπάρξει πιθανότητα ελέγχου αυτών από τον έλεγχο του αεροδρομίου.
 • Σε περίπτωση που ένας γονέας ή κηδεμόνας (άνω των 18 ετών) επιθυμεί να ταξιδέψει με δύο (2) βρέφη, τότε κρίνεται απαραίτητη η παροχή αποκλειστικού συνοδού από την Hellenic Seaplanes. Η υπηρεσία αυτή έχει χρέωση η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το δρομολόγιο.
 • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός βρεφών ανά υδροπλάνο εξαρτάται από τον αριθμό των μασκών οξυγόνου και ζωνών ασφαλείας για βρέφη που διαθέτει το υδροπλάνο.

2.1 Κανονισμοί ναύλων

Για το ταξίδι παιδιών με υδροπλάνο είναι υποχρεωτική η κράτηση και αγορά χωριστής, κανονικής θέσης, στην αξία του ναύλου όπως ακριβώς προβλέπεται για τους ενήλικες επιβάτες, ακολουθώντας παράλληλα τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας (για περισσότερα ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα). Η διαδικασία που θα χρειαστεί να ακολουθηθεί είναι ο συνοδός να επικοινωνήσει με το Τμήμα Κρατήσεων της Hellenic Seaplanes ή με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα.

2.2 Βρεφικά καθίσματα (τύπου αυτοκινήτου) 

Το βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να είναι πιστοποιημένο για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα και να φέρει μία από τις ακόλουθες σημάνσεις που σχετίζονται με τη χρήση σε αεροσκάφη:

 • Πιστοποίηση UN Standard ECE R44-04 (ή 03), ή ECE R129 με τη σήμανση ‘ECE R’ και
 • Πιστοποίηση ‘Qualification Procedure for Child Restraint Systems for Use in Aircraft’ (TÜV/958-01/2001) με τη σήμανση ‘For Use in Aircraft’
  ή
 • Πιστοποίηση με άλλες αποδεχτές τεχνικές προδιαγραφές. Το βρεφικό κάθισμα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη σήμανση που να δικαιολογεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αεροσκάφος.

Προϋποθέσεις

 • Βρεφικά καθίσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για βρέφη και παιδιά ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών.
 • Το μέγιστο βάρος του παιδιού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27kg.
 • Η βάση του βρεφικού καθίσματος δεν μπορεί να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 40 cm x 40 cm ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε όλα τα καθίσματα της καμπίνας των επιβατών.
 • Το βρεφικό κάθισμα πρέπει να διαθέτει ιμάντες ώμου (ζώνη ασφαλείας 2 σημείων) για το βρέφος.
 • Η κατασκευή του βρεφικού καθίσματος πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή πρόσδεση με τη ζώνη του καθίσματος του αεροσκάφους και δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ανάκληση του μπροστινού καθίσματος.
 • Το βρεφικό κάθισμα πρέπει να προσδένεται πριν από την αναχώρηση και να παραμένει προσδεμένο μέχρι την άφιξη.

Τοποθέτηση

 • Τα βρεφικά καθίσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άδεια καθίσματα του αεροσκάφους και απαγορεύεται να τα κρατούν στην αγκαλιά τους οι συνοδοί.
 • Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρέπει να παραμένουν προσδεμένα στο κάθισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, εκτός εάν μεταφέρονται ως χειραποσκευή.

 

Τα βρεφικά καθίσματα απαγορεύεται να τοποθετούνται:

 • Σε κάθισμα από την πλευρά του διαδρόμου
 • Σε σειρά καθισμάτων που οδηγεί σε έξοδο κινδύνου
 • Σε σειρά καθισμάτων που βρίσκεται αμέσως πριν ή μετά τη σειρά καθισμάτων που οδηγεί σε έξοδο κινδύνου.

3. Ασυνόδευτα παιδιά

 • Απαγορεύεται απολύτως η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών

4. Άτομα με ειδικές ανάγκες

 • Για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες είναι απαραίτητη η προσκόμιση και επίδειξη επίσημων έγγραφων όπως βιβλιάριο υγείας, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό αναπηρίας και είδους αναπηρίας καθώς και επίσημο έγγραφο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει φωτογραφία σφραγισμένη από αρμόδιο φορέα και στο οποίο θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του.
 • Με σεβασμό προς τον επιβάτη με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Hellenic Seaplanes πριν την έκδοση του εισιτηρίου σας και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης που έχετε επιλέξει.