Φόρος

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στην τιμή του εισιτηρίου εκτός από τον εκάστοτε ναύλο περιλαμβάνονται φόροι, τέλη και λοιπές χρεώσεις, που επιβάλλονται επί ή σε σχέση με αεροπορικές μεταφορές από κρατικές αρχές ή από τις αρχές του Υδατοδρομίου.

Οι ανωτέρω φόροι, τέλη και χρεώσεις, που ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους του αεροπορικού ταξιδιού, είτε συμπεριλαμβάνονται στον ναύλο, είτε εμφανίζονται χωριστά στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «φόρος» ή «χρεώσεις» του εισιτηρίου.