Το οραμά μας

Να αποτελέσουμετο διεθνές σημείο αναφοράς παροχής υψίστου επιπέδου πτητικής λειτουργίας υδροπλάνων και υπηρεσιών, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο υδροπλάνων στον κόσμο.