Θέσεις εργασίας

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, να εργαστείτε στην “Hellenic Seaplanes S.A.”.

Μπορείτε να υποβάλλετε μια γενική αίτηση για μελλοντική εξέταση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail με το βιογραφικό σας στο:  careers@hellenic-seaplanes.com

Σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, για αυτό σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την ενότητα και να ενημερώνεστε.

Η ‘‘Hellenic Seaplanes S.A.’’ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.