Σύντομα θα ανακοινωθούν οι τοποθεσίες των τεχνικών βάσεων μας.