Η αποστολή μας

Με uψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και δέσμευση για την ικανοποίηση τόσο των πελατών, όσο και της ασφάλεια των επιβατών μας, η αποστολή της HellenicSeaplanes είναι να γίνει ο κορυφαίος πάροχος αποτελεσματικών, αξιόπιστων και οικονομικώνυπηρεσιών υδροπλάνων στην Ελλάδα και να συνδέσουμε τη λειτουργία και το εμπορικό μας σήμα με το σύνθημα: