Hellenic Seaplanes Logo white
Κρατήσεις

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Εισιτήρια

 1. Μόνο ο αναγραφόμενος στο εισιτήριο επιβάτης δικαιούται μεταφοράς από την εταιρεία, ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδείξετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητα σας. Ο επιβάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την έγκαιρη απόκτηση και διατήρηση των εγγράφων αυτών.
 2. Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο.
 3. Κατά την επιλογή του εισιτηρίου σας, λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι ναύλοι επιβάλουν περιορισμούς στα δικαιώματα αλλαγής εισιτηρίου ή επιστροφής τους, εν όλω ή εν μέρει. Για τα ανωτέρω ενημερωθείτε σχετικά από το τηλεφωνικό μας κέντρο η από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα κατά την κράτηση.
 4. Σε περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίου (ολικής ή μερικής), υπάρχει χρέωση ακύρωσης ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσής τους.
 5. Ο ναύλος μπορεί να αλλάξει πριν την έναρξη της μεταφοράς. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά, εάν ο ισχύον ναύλος δεν έχει πληρωθεί.
 6. Δικαίωμα αερομεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εκδοθέν εισιτήριο.
 7. Το εισιτήριο, ισχύει για τη μεταφορά από το Υδατοδρόμιο-Αεροδρόμιο του τόπου αναχώρησης στο Υδατοδρόμιο-Αεροδρόμιο του τόπου προορισμού, μέσω της διαδρομής που αναγράφεται στο εισιτήριο, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.
 8. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο σημείο των παρόντων όρων ή επιβάλλεται κάποιος περιορισμός εξαιτίας του ναύλου, το εισιτήριο σας ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εκδόσεως.
 9. Το εισιτήριο σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο αναχωρήσεως, τον τόπο προορισμού και τυχόν ενδιάμεσες συμφωνηθείσες στάσεις. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί για την ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.
 10. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές πιθανόν να συνεπάγονται αύξηση του ναύλου. Αρκετοί ναύλοι ισχύουν μόνο για συγκεκριμένη ώρα και πτήση, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή είτε δεν είναι εφικτή είτε θα πραγματοποιείται με πρόσθετη χρέωση.
 11. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε μέχρι την ώρα ολοκλήρωσης του ελέγχου εισιτηρίων και κατά συνέπεια χάσετε την πτήση σας χωρίς να μας έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων, θα προβούμε σε ακύρωση της κράτησης.

 

2. Κρατήσεις

 1. Για κράτηση εισιτηρίων θα πρέπει να απευθύνεστε είτε σε εμάς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellenic Seaplanes είτε σε εξουσιοδοτημένο πράκτορά μας.
 2. Κατά την κράτηση του εισιτηρίου, εμείς ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς μας, θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό περιθώριο που έχετε μέχρι να πληρώσετε το εισιτήριό σας, πέραν από το οποίο και εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, πιθανότατα η κράτησή σας θα ακυρωθεί.
 3. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν ταξιδεύετε με μας, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά.
  Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει και θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

  α. Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
  β. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
  γ. Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
  δ. Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε. Τυγχάνουν εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ο Νόμος 4624/2019 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 4. Υπάρχει δυνατότητα κράτησης της θέσης που θα μας υποδείξετε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την τοποθέτηση σας σε συγκεκριμένη θέση, επιφυλασσόμενοι να επαναπροσδιορίσουμε την κατανομή των θέσεων σε οποιοδήποτε χρόνο, πριν ή μετά την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος, εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο, ιδίως δε για λόγους ασφαλείας.
 5. Εφόσον ενημερωθείτε ότι επιβάλλεται ρητή υποχρέωση επιβεβαίωσης κράτησης και δεν προβείτε σε αυτήν, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να ακυρώσουμε την κράτησή σας. Εφόσον μας ενημερώσετε εγκαίρως ότι εν τέλει επιθυμείτε την μεταφορά, θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, είτε χορηγώντας σας θέση στην ίδια πτήση, εφόσον είναι δυνατόν, είτε χορηγώντας σας αντιστοίχων υπηρεσιών θέση στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη πτήση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μάθετε Περισσότερα