Προωθητικά Βίντεο

Παρουσίαση του Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου της Hellenic Seaplanes στο Σ.Ε.Φ.