Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο http://goo.gl/CRF09K προκειμένου να κατεβάσετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και το λογότυπο της Hellenic Seaplanes.
download button