Η εταιρεία μας ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. / HELLENIC SEAPLANES S.A. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 με την υπογραφή του νόμου Ν. 4146/18-4-2013 περί λειτουργίας υδροπλάνων και υδατοδρομίων ως αποτέλεσμα του τεράστιου ενδιαφέροντος που δημιουργήθηκε για επενδύσεις στο χώρο των υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Με αυτό ως βάση, η διοίκηση της εταιρείας μας προχώρησε στην δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας στελεχών και έμπειρου προσωπικού, που καθιστά εγγύηση για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τα αποδεκτά και εφαρμόσιμα πρότυπα της διεθνούς Αεροπορικής Βιομηχανίας και κανονισμών για την εύρυθμη ανάπτυξη των υδροπλάνων στην χώρα μας.

Η ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. / HELLENIC SEAPLANES S.A καλύπτει μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας χρησιμοποιώντας μια νέα εναλλακτική μορφή μετακίνησης, τα υδροπλάνα και δραστηριοποιείται εξειδικευμένα στους ακόλουθους τομείς: 

• Λειτουργία αεροπορικής εταιρείας υδροπλάνων

• Ανάπτυξη δικτύου Υδατοδρομίων

• Αδειοδότηση και Διαχείριση Υδατοδρομίων

• Εκπαίδευση πιλότων & τεχνικών υδροπλάνων

Η αποστολή της εταιρείας μας είναι συνυφασμένη με το εμπορικό μας σύνθημα:

"Συνδέουμε την Ελλάδα!"

 
undercon