Κεντρικά Γραφεία:

Διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 192Α, 115 21, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 6401030
Fax: 210 6401093
Email: info@hellenic-seaplanes.com
URL: www.hellenic-seaplanes.com

Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου Υδατοδρομιών:

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 197, 115 22, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 6470180
Fax: 210 6401125

 
call support gr2 

 

1 
Γενικές Πληροφορίες
+30 210 6401 030  info@hellenic-seaplanes.com 
   
 2
Τμήμα Πωλήσεων & Ναυλώσεων
+30 210 6470 180  sales@hellenic-seaplanes.com
8 
Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών 
+30 210 6401 252  engineers@hellenic-seaplanes.com
 3
Τμήμα Μάρκετινγκ
+30 210 6435 761  marketing@hellenic-seaplanes.com
 9
Τμήμα Κρατήσεων
+30 210 6470 180  reservations@hellenic-seaplanes.com 
 4
Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου Υδατοδρομίων
+30 210 6470 182  development@hellenic-seaplanes.com 
 10
Tμήμα Επιβράβευσης Πελατών
+30 210 6401 030  info@airseaclub.com
5
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
+30 210 6470 644  careers@hellenic-seaplanes.com
11
Λογιστήριο
+30 210 6470 182  accounting@hellenic-seaplanes.com
6
Τμήμα Σχεδιασμού Πτήσεων
+30 210 6400 351  flightoperations@hellenic-seaplanes.com
12
Νομικό Τμήμα
+30 210 6470 644  legal@hellenic-seaplanes.com
7
Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων
+30 210 6400 845  pilots@hellenic-seaplanes.com
13
Fax
+30 210 6401 093  +30 210 6401 125

Τα πεδία με ( * ) είναι υποχρεωτικά.
 
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 

Παρακαλώ εισάγετε τον παρακάτω κωδικό ασφάλειας:
...