ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Από τη στιγμή που έχετε πάρει την απόφαση να επενδύσετε μαζί μας στη  αγορά των υδροπλάνων, το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε την μορφή και το ύψος της επένδυσης σας. Αυτό εξαρτάται από την εμπειρία σας, την χρηματοοικονομική σας κατάσταση και το χρόνο τον οποίο έχετε διαθέσιμο για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας. Στην νέα δραστηριότητα της ανάπτυξης υδροπλάνων και δικτύου υδατοδρομίων υπάρχει μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών, όπως για παράδειγμα:

  • Η πραγματοποίηση επενδύσεων απευθείας, με την αγορά μετοχών της εταιρείας από τους υφιστάμενους εταίρους.
  • Η πραγματοποίηση επενδύσεων απευθείας, με την αγορά και πώληση διαθέσιμων μετοχών.
  • Η πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω ενός εταιρικού ομολόγου απλού ή μετατρέψιμου. (Μετατρέψιμο ομόλογο έχει δικαίωμα ο κάτοχος του ομολόγου να το ανταλλάξει με κοινές μετοχές  της επιχείρησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης.)
  • Συμμετοχή με μετοχικό κεφάλαιο στις νέες θυγατρικές εταρείες. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ

1) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία που αναπτύσσει το πτητικό έργο των υδροπλάνων η πραγματοποίηση επενδύσεων απευθείας, με την αγορά και πώληση μετοχών μέσω κάποιας χρηματιστηριακής εταιρίας  ή εταιρικού ομολόγου.

2) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ 

Υδατοδρόμια που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία ανάπτυξης & εγκατάστασης

3) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Υδατοδρόμια που δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία ανάπτυξης & εγκατάστασης (υπό σύσταση SPV εταιρείες)

4) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ταυτόχρονα μορφοποιείται και αρχίζει να επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα απολαύσει ραγδαία αύξηση του τουρισμού τόσο φέτος, αλλά ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η τουριστική κίνηση για το 2014 αναμένεται να αυξηθεί σε 21,2 εκ. τουρίστες από 17,7 εκ. το 2013 και εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα με πρωτοφανείς ρυθμούς. Σημειώνεται ότι η τουριστική κίνηση  μόνο από την Κίνα αναμένεται να αυξάνεται περίπου 3,8% κάθε χρόνο για την 5ετία 2015-2020

Τα μηνύματα που έρχονται από τη διεθνή αγορά δείχνουν συγκλονιστικές εξελίξεις, παραπέμπουν σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ραγδαία αύξηση των επισκέψεων στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα και βεβαίως επαύξηση της αξίας των επενδύσεων του τουριστικού τομέα. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναμένουν 40 εκατομμύρια τουρίστες το 2025.

 Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το εταιρικό βίντεο & επιχειρηματικό πλάνο της Hellenic Seaplanes: